top of page

Cristin Trafikkskole AS er en seriøs og ryddig aktør i trafikkopplæring, og viser samfunnsansvar ved drift av virksomhet. Vårt mål er at eleven får den nødvendige og beste trafikkopplæringen for et viktig bidrag i arbeidet for å fremme nullvisjonen.

Lærere hos Cristin Trafikkskole AS har høy pedagogisk lærerutdannelse og er opptatt av kvalitet og effektiv føreropplæring i et komfortabelt miljø.
Undervisningen har høyt faglig nivå og for å opprettholde kvaliteten holder lærerne seg faglig oppdatert til enhver tid ved å stadig ta nye kurs.

Vi sørger for at alle våre elever får profesjonell og kvalitetssikret trafikkopplæring. Elever hos oss skal oppleve et godt og trygt læringsmiljø, og skolen tilrettelegger undervisningen tilpasset den enkelte elev.

Det lages et pedagogisk og strukturert opplegg for eleven i forhold til dens behov, slik at eleven effektivt oppnår kjørekompetanse. 
Hos oss informeres eleven om framdriften i opplæringen, slik at læreren og eleven har muligheten til å sammen planlegge et godt undervisningsopplegg. Dette vil styrke kjørekompetansen.

Vi tilbyr at foreldre/ledsager kan være med i kjøretimer slik at vi sammen kan lage et effektivt kjøreopplegg for øvelseskjøring. Vi ønsker foresatte velkommen til å være med i timen slik at de kan få veiledning i å oppnå best resultat.

 

 

Etter endt opplæring har elevene den nødvendige tryggheten som gir en sikker og trivelig trafikkopplevelse.

 

 

Cristin Trafikkskole AS er godkjent av Statens vegvesen og er medlem av Autoriserte trafikkskolers landsforbund. Hele opplæringen følger læreplaner utgitt av Vegdirektoratet. Vi i Cristin Trafikkskole AS respekterer og samarbeider med andre trafikkskoler og kollegaer.

ØVEKJØRING:

 

Det er krav om trafikalt grunnkurs før du starter å øvelseskjøre.

Det kan først tas etter fylte 15 år. Personer over 25 år slipper trafikalt grunnkurs, men må ha førstehjelpsdelen og mørkekjøringsdelen av det trafikale grunnkurset. før førerprøven. Den du øvelseskjører med må ha fylt 25 år og hatt førerkort sammenhengende i 5 år. I tillegg er det krav til at bilen er utstyrt med et ekstra innvendig speil til ledsager og at det er en "L" plassert synlig bak på bilen.

 
SØKNAD OM FØRERKORT:


Før teoriprøven skal avlegges må man ha sendt inn en søknad om førerkort til Statens Vegvesen. Det gjøres ved å gå inn på www.vegvesen.no og følge instruksene videre der.
Behandlingstiden er 2 - 4 uker så planlegg i god tid før teoriprøven skal avlegges.

 

REGLER OM MANUELL OG AUTOMAT:

 

Dersom man tar lappen på manuelt giret bil kan man etter endt førerprøve kjøre både manuell og automat.
Dersom man tar lappen på automat kan man KUN kjøre automat bil med dette førerkortet. Man kan når som helst ta en ny førerprøve på manuell bil for å få retten til å kjøre dette også, under forutsetning at man har lært seg å gire.
 
TEORIPRØVEN:


Teoriprøven kan tas 6 måneder før du fyller 18 år. Den gjennomfører du på en trafikkstasjon . De fleste trafikkstasjoner har "drop in-timer", så du trenger ikke å bestille time.

NB! Søknaden din må være godkjent og du må ha med akseptabel legitimasjon.

 

OPPKJØRING:

 

Før du kan gå opp til prøve må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert. Denne registreringen gjør trafikkskolen. Ved den praktiske prøven vurderer sensor prestasjonene dine under ett med utgangspunkt i målene for opplæringen og registreringer under prøven. Du får en  skriftlig begrunnelse for vedtaket som blir gjort.

 

bottom of page